Kahoot offline for young learners

9,00 zł

Zestaw Kahoot bez prądu dla młodszych uczniów. Materiał zawiera 56 zdań, ćwiczy i gramatykę i słownictwo. Gwarantuje efektywną naukę przez zabawę.  Zawarłam w nim wiele zagadnień. Jak go wykorzystać? Można pracować z całą klasą, wcale nie drukować kartek, jedynie wyświetlić na tablicy. Dzieci rysują 4 symbole użyte w zadaniu i podnoszą kartkę wszyscy na raz. Dołączam też 4 kartki z symbolami do wydruku, może się przydadzą. Uczniowie mogą też podnosić kredki w odpowiednim kolorze, zgodnie z podanym kodem odpowiedzi. Zadania można wydrukować w kilku egzemplarzach i zaproponować pracę w grupach. Można go wydrukować w 1 egzemplarzu, wyciąć zdania, umieścić w różnych miejscach w klasie i zrobić lekcję chodzoną. Uczniowie wpisują tylko odpowiedzi w postaci symboli przy numerze zdania. Kahoot prowokuje do omówienia wielu zagadnień.

Materiał do samodzielnego wydruku. Po opłaceniu link do materiału znajdziesz w swojej skrzynce mailowej oraz, jeśli założysz konto w sklepie, na stronie teacheshop.

Opis

Kahoot offline for younger students. The material contains 56 sentences. It exercises grammar and vocabulary. It guarantees effective learning through play. I included many grammatical and vocabulary issues in it. How to use it? You can work with the whole class, do not print cards at all, only display on the board. Children draw 4 symbols used in the task and pick up the card all at once. I also attach 4 cards with symbols to print, they may be useful. Students can also pick up colored pencils in accordance with the given answer code. Tasks can be printed in several copies and suggest work in groups. It can be printed in 1 copy, cut out sentences, put in different places in the classroom and make a walk. Students enter only answers in the form of symbols next to the number of the sentences.

Zestaw Kahoot bez prądu dla młodszych uczniów. Materiał zawiera 56 zdań, ćwiczy i gramatykę i słownictwo. Gwarantuje efektywną naukę przez zabawę.  Zawarłam w nim wiele zagadnień. Jak go wykorzystać? Można pracować z całą klasą, wcale nie drukować kartek, jedynie wyświetlić na tablicy. Dzieci rysują 4 symbole użyte w zadaniu i podnoszą kartkę wszyscy na raz. Dołączam też 4 kartki z symbolami do wydruku, może się przydadzą. Uczniowie mogą też podnosić kredki w odpowiednim kolorze, zgodnie z podanym kodem odpowiedzi. Zadania można wydrukować w kilku egzemplarzach i zaproponować pracę w grupach. Można go wydrukować w 1 egzemplarzu, wyciąć zdania, umieścić w różnych miejscach w klasie i zrobić lekcję chodzoną. Uczniowie wpisują tylko odpowiedzi w postaci symboli przy numerze zdania. Kahoot prowokuje do omówienia wielu zagadnień.

Informacje dodatkowe

Autor

Małgorzata Kostian

ebook

Produkt cyfrowy

Format pliku

PDF

Język

Angielski

Rok wydania

2020

Stron

7

Zadań

56

Może spodoba się również…