Zawodowe Dylematy_Doradztwo Zawodowe

12,00 zł

Temat Doradztwa Zawodowego wszedł na dobre do naszej szkolnej rzeczywistości. Wychowawcy organizują spotkania i warsztaty, aby zapoznać uczniów z rynkiem pracy i pomóc w podjęciu pierwszych poważnych decyzji. Zawodowe Dylematy pozwolą na zorganizowanie godziny wychowawczej w formie warsztatów, jednocześnie wpływając na integrację  grupy.

Zawodowe Dylematy to zestaw 16 kart pracy opisujących 16 grup zawodów z podziałem na obowiązki, zainteresowania, zawód po uczelni i zawód po kształceniu zawodowym plus 16 kart pracy z pustymi kartkami:

 

Moja propozycja użycia materiału:

1.Wydrukuj cały materiał w kilku egzemplarzach (klasa będzie pracować w grupach)

2. Poproś uczniów o pomoc w wycięciu kartek, które są ZAPISANE.

3. Strony z kartkami niezapisanymi pozostaw w całości, nie wycinaj ich. Wręcz je każdej z grup.

4. Zadaniem każdej z grup jest przyporządkowanie po 4 karteczki do każdej grupy zawodowej (położenie ich w puste miejsca na każdej z pustych kart). To ogrom pracy, analizowania, przemyśleń!

5. Zachowaj jeden niewycięty egzemplarz dla siebie, będzie służył jako klucz odpowiedzi.

Zawodowe Dylematy:

– pomogą uczniom zmierzyć się z poważnymi pytaniami – jaki tryb życia chcą prowadzić? w jakiej dziedzinie specjalizować?z czym się wiąże wybór danego zawodu?;

– pomogą uczniom odkryć swoje mocne strony;

– poznać wielość zawodów na rynku, obowiązków, które należy wykonywać w danym zawodzie;

– poznać się lepiej w grupie;

– skłonią do refleksji.

Materiał do samodzielnego wydruku. Po opłaceniu link do materiału znajdziesz w swojej skrzynce mailowej oraz, jeśli założysz konto w sklepie, na stronie teacheshop.

Opis

Temat Doradztwa Zawodowego wszedł na dobre do naszej szkolnej rzeczywistości. Wychowawcy organizują spotkania i warsztaty, aby zapoznać uczniów z rynkiem pracy i pomóc w podjęciu pierwszych poważnych decyzji. Zawodowe Dylematy pozwolą na zorganizowanie godziny wychowawczej w formie warsztatów, jednocześnie wpływając na integrację  grupy.

Zawodowe Dylematy to zestaw 16 kart pracy opisujących 16 grup zawodów z podziałem na obowiązki, zainteresowania, zawód po uczelni i zawód po kształceniu zawodowym plus 16 kart pracy z pustymi kartkami:

 

Moja propozycja użycia materiału:

1.Wydrukuj cały materiał w kilku egzemplarzach (klasa będzie pracować w grupach)

2. Poproś uczniów o pomoc w wycięciu kartek, które są ZAPISANE.

3. Strony z kartkami niezapisanymi pozostaw w całości, nie wycinaj ich. Wręcz je każdej z grup.

4. Zadaniem każdej z grup jest przyporządkowanie po 4 karteczki do każdej grupy zawodowej (położenie ich w puste miejsca na każdej z pustych kart). To ogrom pracy, analizowania, przemyśleń!

5. Zachowaj jeden niewycięty egzemplarz dla siebie, będzie służył jako klucz odpowiedzi.

Zawodowe Dylematy:

– pomogą uczniom zmierzyć się z poważnymi pytaniami – jaki tryb życia chcą prowadzić? w jakiej dziedzinie specjalizować?z czym się wiąże wybór danego zawodu?;

– pomogą uczniom odkryć swoje mocne strony;

– poznać wielość zawodów na rynku, obowiązków, które należy wykonywać w danym zawodzie;

– poznać się lepiej w grupie;

– skłonią do refleksji.

Dodatkowo możesz:

-poprosić o wypisanie plusów i minusów danego zawodu

-zanim poprosisz uczniów o przyporządkowanie karteczek odpowiednim zawodom możesz poprosić o wpisanie w puste miejsca swoich propozycji.

-materiał podzielić na części i przeprowadzić kilka godzin wychowawczych z użyciem Zawodowych Dylematów.

-na pierwszą lekcję wydrukować tylko puste kartki i poprosić o uzupełnienie a na drugiej poprosić o dopasowanie uzupełnionych, wyciętych kart.

Może spodoba się również…